Php | Օգտակար տեղեկատվություն բոլորի համար:

Ինչպես ստեղծել chat-bot vkontakte !!! Անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ հրահանգներ

Ինչպե՞ս ստեղծել VKontakte զրույցի բոտ !!! Անհրաժեշտ է քայլ առ քայլ հրահանգ կամ օգտագործել կայքը ՝ http: //iii.ru/signup Կամ պարզապես ձեր համակարգչի վրա) 1) Իմացեք php2) Իմացեք VK API3) Գրեք: Գնալ դեպի iii.ru կայք և ստեղծել տեղեկատվություն: Ինտեգրման ծրագրակազմ ...